Hídként szolgálnak

“Fontos az étel, a ruha, és sok minden más, amit a rászorulóknak gyűjtünk, de a Gondviselő Isten és a lelki adományok nélkül mindez mit sem ér!” (Ferenczy Rudolfné Éva)

Hosszú, több évtizedes kihagyás után, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 1991-ben indult újra a Karitász.

1994-ben Esztergomban, a Vízivárosi templomban rendezték meg a főegyházmegyei zsinatot. Itt döntötték el és rögzítették egy határozatban, hogy minden plébánián működjön karitász csoport. Ma már minden magyarországi egyházmegyében vannak ilyen csoportok. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyén belül működik a Szent Erzsébet Karitász Központ, amely nyolc budapesti és két vidéki régióból áll.

Esztergom-bajóti karitász régió települései jelölve ahol van csoport (1)

Az Esztergom-Bajóti Karitász régió vezetője Ferenczy Rudolfné Éva.

Öt város és 28 kisebb település tartozik hozzájuk. Tizenhat működő csoportban, mintegy 140 fő dolgozik a szervezet keretein belül. 1994-ben Bajótról indult el a Karitász Régió, ma már Esztergomban van a központjuk. Munkájuk oszlopos részét képezi a magányos, idős emberekkel való foglalkozás, az ő támogatásuk, kórházban, idős-otthonban történő látogatásuk.

Lehetőségeik szerint segítik a hajléktalanná vált embertársainkat. Nyaranta egy hétig hátrányos helyzetű gyermekeket foglalkoztatnak.

IMG_2805 (1)

A hozzájuk forduló rászoruló családokat lehetőségük szerint bútor, ruha adománnyal segítik. Többször szerveznek élelmiszergyűjtést, melyet a szükséget szenvedők között osztanak szét. Azt tartják, hogy a tárgyi adományok mellett a lelki adományok is legalább olyan fontosak, ezért a karitász önkéntesek hosszabb beszélgetésre is alkalmat adnak a támogatottakkal való találkozáskor. Környezettanulmányt végeznek, életvezetési tanácsokkal segítik a roma családokat.

Sok hitéleti és egyházi programot szerveznek, például keresztútjárást, litániák vezetését, lelkigyakorlatokat.

IMG_2798 (1)

A régiós karitászcsoportok munkájának jellege minden településen más és más, a helyi igényeknek és adottságoknak igyekszik megfelelni. A saját munkatársaiknak, azaz önkénteseiknek rendszeresen szerveznek képzéseket, mert öröm és lélekmelegítő a jó szándék, de emellett sokféle hasznos ismeret átadását is fontosnak tartják az eredményes munkához. El kell nyerniük a segítségre szorulók bizalmát, s ehhez nélkülözhetetlen a személyesség, az egész emberre történő figyelés, az ő elfogadásuk, befogadásuk.

Szívesen veszik az önkéntesek jelentkezését a szeretetszolgálatra. Örömmel fogadják diákok jelentkezését is, bár elsősorban hétköznap vannak feladatok, amelyekben nehezen tud egy diák az iskola mellett részt venni. Adódnak ugyanakkor hétvégi programok is, ahol szükség lenne a sok ügyes fiatalra.

Tevékenységüket egyházi szolgálatként a plébános atyákkal és a Karitász Központtal együttműködve végzik.

A karitászcsoportok, s azokon belül munkatársaik, a szolgáló szeretetet minden ember felé küldetésnek érzik. “Hídként” szeretnének szolgálni a hívők és nem hívők között.

 

Elérhetőség:
cím: Esztergom, Simor János utca 126.
e-mail: karitaszevaesztergom@gmail.com

 

(A cikk az EFOP-1.2.9.-17-2017-00025 „NŐK –Munka-Család” projekt keretében valósult meg)